การเติบโตของประชากรจีนช้าที่สุดในรอบหลายทศวรรษ

ประชากรของจีนเพิ่มขึ้นอย่างช้าที่สุดในรอบหลายทศวรรษตามข้อมูลของรัฐบาลที่เปิดเผย อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 0.53% ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาลดลงจากอัตรา 0.57% ระหว่างปี 2000 ถึง 2010 ซึ่งทำให้จำนวนประชากรถึง 1.41 พันล้านคน ผลลัพธ์ดังกล่าวเพิ่มแรงกดดันให้ปักกิ่งเพิ่มมาตรการให้คู่รักมีลูกมากขึ้นและหลีกเลี่ยงการลดลงของประชากร

ผลการวิจัยได้รับการประกาศในการสำรวจสำมะโนประชากรหนึ่งครั้งซึ่งเดิมคาดว่าจะออกในเดือนเมษายน การสำรวจสำมะโนประชากรจัดทำขึ้นในช่วงปลายปี 2020 ซึ่งมีผู้สำรวจสำมะโนประชากรประมาณเจ็ดล้านคนไปที่ประตูเพื่อรวบรวมข้อมูลจากครัวเรือนชาวจีน ด้วยจำนวนคนที่สำรวจมากขึ้นจึงถือเป็นทรัพยากรที่ครอบคลุมมากที่สุดสำหรับประชากรของจีนซึ่งมีความสำคัญต่อการวางแผนในอนาคต