การแบ่งแยกชนชั้นของฮินดูลามไปถึงการเลือกปฏิบัติในซิลิคอนแวลลีย์

ซิลิคอนแวลลีย์ เป็นดินแดนในหุบเขาทางตอนใต้ของอ่าวซานฟรานซิสโก ซึ่งอยู่ทางด้านเหนือของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐ พัฒนาโดยนายเฟรดิก เทอร์แมน คณบดีของคณะวิศวกรรมศาสตร์ผู้พยายามผลักดันให้มีการพัฒนาพื้นที่แห่งนี้โดยตั้งชื่อจากคำ 2 คำคือ ซิลิคอน หมายถึงซิลิคอนชิปซึ่งเป็นชิ้นส่วนสำคัญสำหรับเก็บข้อมูลหน่วยความจำในระบบคอมพิวเตอร์

และ แวลลีย์ คือหุบเขาเป็นบริเวณแอ่งระหว่างภูเขามักมีแม่น้ำไหลผ่าน นายเฟรดิก เทอร์แมน ชักชวนอาจารย์และศิษย์เก่าที่จบไปแล้วให้มาเปิดบริษัทในบริเวณซิลิคอนแวลลีย์ พื้นที่ผลิตนวัตกรรมที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกพื้นที่ที่ผู้คนมากมายปรารถนาที่เข้าไปทำงานด้วยมากที่สุดและพื้นที่ที่สร้างรายได้มากกว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมของหลายๆ ประเทศในโลกปัจจุบันผู้ที่ศึกษาและจบด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์จำนวนไม่น้อยต่างใฝ่ฝันที่จะเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทเหล่านี้เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและความมั่นคง รายได้และสวัสดิการดี บริษัทพร้อมที่จะทุ่มเต็มที่เพื่อให้ได้คนที่มีความรู้ความสามารถมาทำงานกับตน บางทีถ้าทำงานดีก็อาจได้สิทธิในการซื้อหุ้นรับปันผลรายปีซึ่งเป็นอีกหนึ่งแรงจูงใจให้พนักงานพร้อมที่จะทำงานให้กับบริษัทอย่างเต็มที่