แก่งแม่น้ำโขงที่กัดเซาะโดยน้ำวนในฤดูน้ำหลาก

แก่งสามพันโบกหรือสามพันหลุม ตั้งอยู่ที่บ้านสองขอน อำเภอโพธิ์ไทร เป็นแก่งใต้แม่น้ำโขงที่กัดเซาะโดยน้ำวนในฤดูน้ำหลาก จนกลายเป็นแก่งหรือบ่อกว่า 3,000 รู บก เป็นคำภาษาลาว แปลว่า แก่งลึกใต้แม่น้ำโขง แก่งเหล่านี้สามารถสังเกตเห็นได้ในฤดูแล้งเมื่อไม่มีน้ำ นำเสนอความอัศจรรย์ของธรรมชาติกลางแม่น้ำโขง ซึ่งต่อมาชาวบ้านเรียกกันว่าโขงแกรนด์แคนยอน

ช่วงที่เหมาะไปเที่ยวแก่งสามพันโบกที่สุดคือช่วงเดือนธันวาคม-พฤษภาคม มีหินสวยงามมีรูปร่างเหมือนหัวสุนัข นิทานเรื่องหนึ่งเล่าว่า ในอดีต เจ้าเมืองคนหนึ่งรู้สึกประทับใจกับกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวเหล่านี้ ดังนั้นเขาจึงให้ขุนนางทำการวิจัยบางอย่าง หลังจากนั้น, พบขุมทรัพย์ทองคำจึงปล่อยให้สุนัขเฝ้าทางเข้าก่อนที่เจ้าเมืองจะออกมาจากรู เมื่อพบสมบัติ เจ้าเมืองผู้โลภก็กลัวว่าขุนนางจะเข้ามามีส่วนในสมบัตินั้น เขาจึงออกไปทางอื่นและปล่อยให้สุนัขรอจนกว่ามันจะตาย นิทานอื่น ๆ เล่าว่าลูกพญานาคในแม่น้ำโขงขุดดินเพื่อสร้างลำห้วยอีกแห่งหนึ่งและมอบหมายให้สุนัขปกป้องทางเข้าขณะขุดจนตายและกลายเป็นหิน มีบริเวณใกล้เคียงที่น่าสนใจ นิทานอื่นๆ เล่าว่า ลูกพญานาคในแม่น้ำโขงขุดดินเพื่อสร้างลำห้วยอีกแห่งหนึ่ง และมอบหมายให้สุนัขเฝ้าทางเข้าขณะขุดจนตายและกลายเป็นหิน มีบริเวณใกล้เคียงที่น่าสนใจ นิทานอื่น ๆ เล่าว่าลูกพญานาคในแม่น้ำโขงขุดดินเพื่อสร้างลำห้วยอีกแห่งหนึ่งและมอบหมายให้สุนัขปกป้องทางเข้าขณะขุดจนตายและกลายเป็นหิน มีบริเวณใกล้เคียงที่น่าสนใจสถานที่ท่องเที่ยวเช่น หาดสลึง หาดทรายขาวทอดยาวไปตามแม่น้ำโขง และปากบง จุดที่แคบที่สุดของแม่น้ำโขงตลอดความยาวกว่า 700 กิโลเมตร มีความกว้าง 56 เมตร ทางเหนือจากปากบงมีแก่งขนาดใหญ่ข้ามแม่น้ำโขงเรียกว่า หินหัวพะเนียง แยกแม่น้ำออกเป็นสองสาย จึงเป็นที่มาของชื่อบ้านสองคอน การเดินทาง ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี 120 กิโลเมตร ขับไปตามทางหลวงหมายเลข 2050 ผ่านอำเภอตระการพืชผล ถึงอำเภอโพธิ์ใส ระยะทาง 110 กิโลเมตร เดินทางไปบ้านสองคอนขับต่อไปอีกประมาณ 3 กิโลเมตร